FLIDAIS

NL
  
FR
U bent hier: productgamma > zonne-energie

Zonne-energie

De zon en haar energie!

De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Dat ons klimaat niet geschikt zou zijn voor het gebruik maken van zonne-energie is een misvatting.  De uitdaging is wel om zoveel mogelijk van dat zonlicht om te zetten in bruikbare energie.
Gebruik maken van zonne-energie kan men op 2 manieren, namelijk passief en actief.

Passieve zonne-energie wordt al sinds mensenheugenis toegepast!

Onder meer de Romeinen wisten hier in hun architectuur uit- gekiend mee om te gaan. Passieve zonne-energie betekent het gebruik van de energie in het zonlicht zonder hiervoor speciale apparatuur te gebruiken. Dit betekent dat huizen gewoon slim gebouwd worden, zodat optimaal gebruik gemaakt wordt van binnenvallend zonlicht.

In een passief zonneverwarmingssysteem wordt de zonne-ener- gie door een gebouw opgevangen en bewaard door de manier waarop het is ontworpen, het materiaal waarvan het is gemaakt of de absorptiekarakteristieken die het bezit. Het begint allemaal met de oriëntatie van de woonvertrekken, naar het zuiden gericht.

 

Daartegenover staan actieve systemen die gebruik maken van speciale apparatuur.

Hiertoe behoren een zonneboiler of fotovoltaïsche panelen om de zonne-energie om te vormen naar bruikbare energiedragers zoals warm water of elektriciteit. De zonne-energie wordt via een op het dak geplaatste zonnecollector opgevangen. Het opgewarmde water wordt via een warmtewisselaar opgeslagen in een voor- raadvat,  omdat de warmtebehoefte en het warmteaanbod na- tuurlijk niet steeds gelijk lopen. Het voorraadvat, de leidingen en de appendages vormen samen met enkele collectoren een com- pleet zonneboilersysteem. De werking van elke zonneboiler berust op het opvangen en opslaan van zonne-energie. Zonne-energie heeft zich razendsnel ontwikkeld tot een volwaardige energiebron, die fossiele brandstoffen kan vervangen en bespaart aan conven- tionele energie, geld en milieu.

 

© Flidias bvba - Nijverheidsstraat 48 B-2570 duffel - tel. 03 490 00 00 - info@flidais.be