FLIDAIS

NL
  
FR

Thermische zonne-collectoren Solarfocus

Wat is een thermische zonnecollector?

Een zonnecollector zet zonne-energie om in warmte. De energie van de zon wordt geabsor- beerd en omgezet in hitte voor de verwarming van gebouwen en water. Door het water dat door of langs de collector stroomt wordt de warmte opgenomen en naar een warmte-op- slagtank geleid. De bovenzijde van een zonne- colllector bestaat uit een transparante afdek- plaat die zorgt voor een maximale lichtransmis- sie. De zonnewarmte wordt opgenomen door de absorber, een vlakke koperen plaat met onder-liggende koperen buizen waardoor water lang- zaam circuleert.  De absorber is geïsoleerd en afgewerkt met een zwarte bedekking om een maximum aan warmteoverracht te bekomen.


Werking thermische zonnecollectoren

Sommige collectoren zijn hermetisch dicht geconstrueerd. Hiermee wordt vermeden dat stofdeeltjes of vochtigheid in de tussenruimte terecht komt. Via de collector wordt een maximum aan zonnewarmte opgevangen en doorgevoerd naar de zonneboiler.
Wordt de absorber door zonlicht beschenen, dan kan het erdoor circulerende water aanzienlijk worden verwarmd. Zelfs op onze breedtegraad zijn temperaturen be- reikbaar van zo'n van 90°C.
Ook bij bewolkte hemel wordt zonlicht in de zonnecollector omgezet in warmte, zij het aan een lager rendement
Via het extern leidingscircuit, met circulatiepomp, komt de zonnewarmte terecht in de zonneboiler.
In de zomer kan men bij zonnig weer meestal een voldoende warmwatervoorraad opbouwen voor dagelijks gebruik. In de winter is bijverwarming veelal noodzakelijk. Veel hangt af van de opbouw van het systeem, o.a. de grootte van het collector-oppervlak en het buffervat.

Plaatsing thermische zonnecollectoren

De gemiddelde collectoroppervlakte voor een gemiddeld huishouden ligt tussen de 3 à 6 m2. Op elk dak past een zonnecollector. De ideale plaatsing is een hellingshoek tussen de 20 en 60 graden. Ook moet er rekening mee gehouden worden dat er geen schaduw op de collector zal vallen in bijvoorbeeld andere seizoenen of door nieuwbouw .
 

 

© Flidias bvba - Nijverheidsstraat 48 B-2570 duffel - tel. 03 490 00 00 - info@flidais.be