FLIDAIS

NL
  
FR

LED-lampen

Ledlampen zijn zeer sterke en duur- zame lampen, die aanzienlijk minder energie verbruiken dan de gewone lampen. Ze zijn bijzonder schokbe-stendig en vragen weinig onderhoud.  Ze gaan onmiddellijk aan en zijn ook dimbaar. Ondertussen bestaan deze lampen reeds geruime tijd en de mo- gelijkheden ervan werden sterk uit- gebreid, waardoor men nu een breed gamma kan aanbieden.  Nog steeds werkt men aan een continue verbete- ring van de kwaliteit van het product en zijn mogelijkheden. De lampen zijn duurder in aankoop dan de traditionele lampen maar dank zij het lage ener- gieverbruik haalt men op termijn de meerprijs er makkelijk uit. Bij de keu- ze van led-lampen dient men  goed op de kwaliteit van het aangeboden pro- duct te letten. Flidais kan u een uit- gebreid gamma kwalitatief hoogstaan- de led-lampen aanbieden.

 

© Flidias bvba - Nijverheidsstraat 48 B-2570 duffel - tel. 03 490 00 00 - info@flidais.be